Het hier en nu

Gepubliceerd op 4 december 2023

Er is een grote urgentie om meer samenwerking te realiseren op het gebied van de implementatie van de Omgevingswet. De afgelopen periode heeft De Friese Aanpak eraan bijgedragen dat deze samenwerking steeds tastbaarder en concreter wordt.

Om deze urgentie ook op agenda te krijgen van de Friese bestuurders heeft De Friese Aanpak allereerst een ludieke promotiefilm gemaakt over de Omgevingswet, met als serieuze conclusie: als we niet met z’n allen aan de slag gaan, gaat het er voor de burgers na 1 januari niet simpeler op worden.

Maar voordat je kan samenwerken, moet je eerst wel weten waar iedereen staat. Door middel van inventarisatiesessies hebben we kunnen bepalen waar de gemeenten stonden en hoe we aan de hand daarvan ons programma verder konden inrichten. Een belangrijke stap hierin was het opleidingsaanbod van Werken in Friesland te koppelen aan De Friese Aanpak.

Vervolgens hebben we verschillende RO – en VTH-sessies georganiseerd. We hebben gemeenten bij elkaar gezet en met onze deskundigen het gesprek geopend: waar loopt iedereen tegenaan? Waar zitten de behoeften? En waar kunnen we optrekken én elkaar mogelijk versterken?

Deze bijeenkomsten met RO en VTH zijn zeer nuttig gebleken in het delen van kennis, maar ook in het nader bepalen van de gezamenlijke richting die we op willen gaan. De sessies hebben er tevens toe geleid dat we op Pleio een digitale omgeving hebben ingericht voor ieder die binnen Fryslân bezig is met de Omgevingswet. Binnen die omgeving kan men vragen stellen, documenten inzien en al onze verslaglegging vinden. En we hopen bovendien dat op deze manier de Friese overheden elkaar nog beter gaan vinden.

Maar we zijn er nog niet. Richten we onze blik op de nabije toekomst, dan liggen er nog veel mogelijkheden om samenwerking op het gebied van de Omgevingswet nog concreter te maken. Verschillende instrumenten zoals het optuigen van een gezamenlijk helpdesk, het inzetten van een flexibele pool van medewerkers of het ontwikkelen van een traineeprogramma, zouden in onze ogen bijdragen aan een effectievere aanpak van de Omgevingswet.


Verstuur via Whatsapp
Deel op LinkedIn

Het ontstaan van De Friese Aanpak

Gepubliceerd op 4 december 2023

Sinds de oprichting in 2017 heeft De Friese Aanpak zich bewezen als belangrijke schakel in het versterken van de samenwerking tussen Friese overheden. Vanuit de overtuiging ‘samen sta je sterker’ hebben we deze visie omgezet in concrete, impactvolle acties. Dit is in 2017 begonnen met diverse omgevingslabs op diverse onderwerpen zoals energie, water, steden en dorpen, vitaal platteland en gebiedsgericht werken, welke de voeding zijn geweest voor de omgevingsvisies die iedere Friese overheid moest maken. Daarna is De Friese Aanpak zich expliciet gaan richten op de implementatie van de Omgevingswet.

Wat ons onderscheidt, is de vertegenwoordiging van alle Friese gemeenten en de provincie. Mede dankzij onze inspanningen is de ambtelijke samenwerking in Fryslân intensiever dan ooit: een noodzaak gezien de omvangrijke, ruimtelijke opgaven vanuit het Rijk zoals de landbouwtransitie, klimaatadaptatie, natuurbehoud en biodiversiteit en ruimtelijke ordening. Complexe en domein-overstijgende uitdagingen waar we elkaar als Friese overheden hard in nodig hebben.

De kracht van De Friese Aanpak ligt in het snel en doelgericht samenbrengen van partijen, onze verbindende aanpak, en het aanjagen van gezamenlijke projecten. Onze resultaten worden overgedragen aan het bestuur en andere betrokkenen, waardoor dubbel werk wordt voorkomen en expertise optimaal wordt benut.

Omdat we constant met verschillende lagen binnen de overheid in contact staan, zijn we als geen ander in staat om te bepalen waar behoeftes liggen. In de uitvoering werken we daarnaast samen met uitvoeringsdiensten en Rijkswaterstaat. De bevoegde gezagen nemen momenteel vrijwillig deel aan De Friese Aanpak.

Ontdek meer over onze projecten en hoe jij kunt samenwerken aan de toekomst van Fryslân.


Verstuur via Whatsapp
Deel op LinkedIn

De
Friese
Aanpak

We werken samen

De Friese Aanpak is een verbindend loket voor alle Friese overheden. We dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor snelle, aantrekkelijke oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven.

image

Het hier en nu

Er is een grote urgentie om meer samenwerking te realiseren op het gebied van de implementatie van de Omgevingswet. De afgelopen periode heeft De Friese Aanpak...

image

Het ontstaan van De Friese Aanpak

Sinds de oprichting in 2017 heeft De Friese Aanpak zich bewezen als belangrijke schakel in het versterken van de samenwerking tussen Friese overheden. Vanuit de overtuiging...

Aanpakkers het woord

Avatar

Janneke de Haan

Je kunt ons zien als het ‘oliemannetje’ tussen Friese overheden.

Avatar

John Haitsma

We hebben altijd het doel om de samenwerking tussen Friese overheden concreet te maken.

Avatar

Bas Kooistra

Samenwerking is geen keuze, maar een verplichting voor onze toekomst.

Avatar

Hielke van Duuren

Door onze krachten te bundelen, creëren we oplossingen die individueel onbereikbaar zouden zijn.

what our clients said.

fermentum, facilisi nisl rhoncus, vel. Diam mi eu maecenas tristique non aliquam fermentum. Eget amet habitant tincidunt ipsum urna eget. Nisl senectus aliquet vitae neque elit nunc, odio nisl.

larry sawyer.

product manager at dannel

at pulvinar sem vulputate neque odio. Gravida sed gravida pulvinar et ac sit ultrices risus. Faucibus sed euismod condimentum pulvinar adipiscing blandit. Molestie vestibulum, est diam, maecenas ac ac.

cambel lambridge.

co-founder at mynthonl

Ben je ambtenaar en wil je meedenken? Of kunnen we je aan iemand verbinden? Of heb je een mooie, leerzame casus? We pakken het samen aan!

2023/2024 © DE FRIESE AANPAK